HISTORIE SBORU

AKADEMICKÝ SBOR ŽEROTÍN vznikl v roce 1880 v Olomouci a záhy po svém vzniku se stal jedním z nejdůležitějších organizátorů národního kulturního života na území Moravy. Pořádal koncerty, operní představení a spolupracoval s předními českými umělci (např. J. B. Foerster, E. Destinnová aj.), nejvýznamnější však byla spolupráce s A. Dvořákem, který několikrát osobně Žerotín řídil, svěřil mu první české provedení některých svých kantát a dedikoval mu kantátu Svatá Ludmila. Zásluhou činnosti Žerotína vznikla v Olomouci také hudební škola a symfonický orchestr – dnešní Moravská filharmonie.

V současné době má sbor asi 35 členů, základní obsazení je však rozšiřováno o další zpěváky podle umělecké náročnosti interpretovaných děl i podle požadavků organizátorů. Repertoár sboru zahrnuje tvorbu všech slohových období, stejně jako úpravy spirituálů, lidových i populárních písní. Významnou část repertoáru tvoří díla českých autorů 20. století jako jsou B. Martinů, J. Novák, A. Tučapský nebo P. Eben. Od roku 1999 pracuje AS Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc, na jejíchž abonentních i mimořádných koncertech pravidelně účinkuje při provádění vokálně-instrumentálních děl (např. W. A. Mozart: Requiem, A. Salieri: Requiem, G. Rossini: Stabat Mater, B. Britten: St. Nicolas, Gershwin: Porgy and Bess, C. Orff: Carmina Burana, A. Dvořák: Te Deum, Stabat Mater, Mše D dur, I. Stravinskij: Symphony of Psalms, F. Poulenc: Gloria, L. van Beethoven: Missa in C, J. S. Bach: Weihnachtsoratorium, L. Janáček: Glagolská mše, Otčenáš ad.). Kromě mnoha koncertů v České republice vystupoval sbor např. v Belgii, Nizozemí, Německu, Španělsku, Slovensku, Řecku, Itálii nebo Chorvatsku. AS Žerotín pravidelně spolupracuje s významnými českými dirigenty i orchestry a spoluúčinkoval v několika inscenacích Moravského divadla.


© 2011 | design Jana Musilová | foto Pavla Břeňová | web Jiří Sedoník